Privatlivspolitik

Er der spørgsmål til denne, så tøv ikke med at kontakte os

Privatlivspolitik

1. Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Rehabiler & Busser A/S (”vi”, ”os”), behandler personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven (DBL).

Rehabiler & Busser A/S behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål, herunder når du indgår en salgs-, service-, finansierings- eller forsikringsaftale med os, foretager en kreditvurdering, benytter vores værksteder, får indrettet eller opbygget en handicapbil eller –bus eller deltager i vores markedsføringstiltag mv. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi vil som led i behandlingen alene videregive dine oplysninger til relevante samarbejdspartnere, bilimportører, finansieringspartnere og forsikringspartnere m.fl. Dette sker for at opfylde en aftale med dig eller efterleve en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller hvis vi har dit samtykke til behandlingen. Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger uden for EU/EØS til ovenstående formål.

Du kan anvende nedenstående indholdsfortegnelse til at blive ført hen til den oplysning, du gerne vil læse mere om:

2. Beskrivelse af behandlinger

2.1.1 Køb af handicapbil eller -bus, formidling af finansiering og eller forsikring

2.1.2 Udlejning af handicapbil eller -bus

2.1.3 Salg/formidling af serviceaftale

2.1.4 Prøvekørsler

2.1.5 Afprøvning, specialsæder, indretning og opbygning

2.1.6 Køb af brugt bil eller bus

2.1.7 Værkstedsbesøg og salg af reservedele

2.1.8 Cookies og hjemmeside

2.1.9 Trackingværktøjer

2.1.10 Sociale medier

2.1.11 Markedsføring, konkurrencer mv.

3. Meddelelse ved lovpligtig behandling

4. Modtagere af personoplysninger

5. Dine rettigheder

6. Vores kontaktoplysninger

7. Ændringer

2. Beskrivelse af behandlinger

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

2.1.1 Når du køber en handicapbil eller –bus, herunder modtager tilbud på finansiering og/eller forsikring

Når vi indgår en aftale med dig om køb af en handicapbil eller handicapbus, eller vi formidler forsikring og/eller finansiering, har vi og vores samarbejdspartnere brug for at behandle dinepersonoplysninger.

Vi anvender navnlig dine oplysninger til at indgå en købs-, forsikrings- eller finansieringsaftale med dig, foretage eventuel kreditvurdering, registrere bilen i Motorstyrelsen, ansøge om afgiftsfritagelse, administrere bilens garanti og service samt foretage tilbagekaldelseskampagner mv.

Typen af personoplysninger, som vi og vores samarbejdspartnere har brug for at behandle, vil variere afhængigt af, hvilket mærke du køber. Nedenfor følger eksempler på de oplysninger, vi typisk behandler:

 • Navn adresse, tlf. nr. og e-mail

 • Oplysninger om forsikringsselskab

 • Forsikrings- og kaskotype

 • Biloplysninger, herunder registreringsnummer, stelnummer, anvendelse, seneste besøg på værksted, antal kørte km og om bilen er på EU-plader eller danske plader

 • Skadeshistorik

 • EAN-nummer

 • Cpr-nr.

 • Oplysninger om eventuel registreret bruger af bilen

Ved formidling af forsikring og finansiering kan vi have brug for at behandle følgende oplysninger

 • Legitimationsoplysninger; billede-ID, pas, kørekort, sygesikringsbevis, nationalitet og opholdstilladelse

 • Boligforhold, herunder antallet af børn og voksne i husstanden

 • Civilstatus og beskæftigelse

 • Indkomstoplysninger, rådighedsbeløb og månedlige udgifter

 • Lønsedler og lønfrekvens

 • Årsopgørelse

 • Skatteoplysninger

 • Pengeinstitut

 • Betalings- og kreditkortoplysninger

 • Hvorvidt du er medlem af en a-kasse

 • Tidligere bilejerskab

 • Hvor land tid du har haft kørekort

 • Hvorvidt bilen benyttes af ung fører

Rehabiler & Busser A/S har endvidere behov for at behandle følgende oplysninger, når det er relevant for dine konkrete behov ift. bilens eller bussens indretning og udformning;

 • Helbredsoplysninger vedr. handicap, diagnose eller lidelse samt oplysninger om udspecificeret kørselsbehov, muskelstyrke og ledbevægelighed.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig. Ifm. registrering af bilen hos Motorstyrelsen, for at søge om afgiftsfritagelse og tilbagekaldelseskampagner behandler vi dine personoplysninger efter GDPR artikel 6(1)(c), idet vi har en retlig forpligtelse hertil. I visse tilfælde indhenter vi dit samtykke, f.eks. for at få adgang til skatteoplysninger. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11(2)(1) jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 2523 af 15/12 2021) og bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (BKG nr. 1252 af 20/11/2017). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig, eller når det kræves af en offentligmyndighed,f.eks.dinkommune,jf.DBL§11(2)(3).

Når vi behandler oplysninger om dit helbred og om dit specifikke handicap, gør vi det på baggrund af dit udtrykkelige samtykke efter GDPR artikel 9(2)(a). Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig som kunde, men vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, herunder din kommune eller dit jobcenter.

Med henblik på at opfylde den aftale vi har indgået med dig, kan vi have behov for at videregive relevante personoplysninger til en række tredjeparter. Dine helbredsoplysninger vil alene blive udvekslet med din kommune eller dit jobcenter. Almindelige personoplysninger og i visse tilfælde dit CPR-nr. kan blive videregivet til følgende modtagere:

 • Virksomheden, der importerer bilmærket, bl.a. i garantitilfælde og servicetilfælde relevante for bilens garanti.

 • Skattemyndigheder via DMR for at registrerer bilen hos Motorstyrelsen eller for at ansøge om afgiftsfritagelse

 • Kreditvagten for at holde os orienteret om betalingsevnen

 • Analysebureauer for at foretage kundetilfredshedsundersøgelser

 • Dansk Autohjælp i forbindelse med udvidet autohjælp

 • Evt. finansieringsselskab, der står for at udarbejde finansieringstilbuddet til dig og varetage finansieringsaftalen.

 • Evt. forsikringsselskab, der står for at udarbejde forsikringstilbuddet til dig og som vil varetage forsikringen af bilen.

 • Din kommune, hvis du har fået en bevilling fra denne.

 • Dit jobcenter, hvis du er blevet sendt til afprøvning via denne.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et kundeforhold med dig, og i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 12, stk. 1. Hvis du har fået en bevilling via kommune, så opbevares oplysningerne i op til 8 år efter bevillingen er modtaget jf. bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (BKG nr. 1252 af 20/11/20147) § 11, stk. 1. Vær opmærksom på, at de anvendte finansierings- og forsikringspartner kan have anden opbevaringsperiode end vores. Vi henviser til den pågældende tredjepars egen privatlivspolitik om behandling af personoplysninger.

Oplysninger indsamlet til brug for en kreditvurdering opbevares så længe den pågældende finansieringsaftale er gældende. Hvis der pga. kreditvurderingen ikke tilbydes finansiering, slettes de pågældende oplysninger med det samme.

2.1.2 Leje af handicapbil eller –bus

Når vi udlejer vores biler/busser til dig som lejer, behandler vi dine personoplysninger for at indgå en lejeaftale, herunder navn, adresse, tlf. nr., evt. CVR-nr., kørekort nr., telefon, fødselsdato og, pas/identitetskort, samt navnet på fører udover lejer.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå og opfylde en aftale med dig og efter GDPR artikel 6(1)(c), hvis vi har en retligt forpligtelse til at behandle visse oplysninger om dig. Oplysningerne vil stamme fra dig som lejer.

Som led i vores opfyldelse af lejeaftalen kan vi have behov for at videregive dine oplysninger til et forsikringsselskab eller til politiet, hvis vi har mistanke om, at der i forbindelse med udlejningen er begået lovovertrædelser.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et lejeforhold med dig, og i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.

2.1.3 Salg/formidling af serviceaftale

Når vi skal indgå og opfylde en aftale med dig om service af din bil, har vi og den konkrete bilimportør brug for at behandle dine personoplysninger. Typen af oplysninger omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, brugeroplysninger, kørekort, bilens registreringsnummer og stelnummer, oplysninger om bilen, som kan henføres til dig, og evt. kontonummer og EAN-nummer.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter GDPR artikel 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger.

Oplysningerne stammer fra dig som ejer af bilen.

For at vi kan opfylde serviceaftalen med dig har vi brug for at videregive dine personoplysninger til den bilimportør, der har mærket, og som vil bistå med serviceaftalen.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har en serviceaftale med dig, og i op til 5 år efter sidste transaktion jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.

2.1.4 Prøvekørsler

Når du ønsker at foretage en prøvekørsel af vores biler eller busser, har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Typen af oplysninger som behandles, omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, pas, kørekort og sygesikringsbevis.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig om prøvekørsel af vores biler og efter GDPR artikel 6(1)(c), idet vi har en retligt forpligtelse til at sikre, at du har et kørekort mv.

Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig, men vi kan også indsamle visse af oplysningerne fra den pågældende bilimportør, såfremt du har booket prøveturen igennem denne.

Vi kan have behov for at videregiven dine personoplysninger til tredjeparter ifm. prøvekørslen. Disse omfatter navnlig:

Vores forsikringsselskab i tilfælde af, at der er sket skade på bilen under prøvekørslen.

 • Politiet, hvis vi har mistanke om, at der er blevet begået lovovertrædelser under prøvekørslen.

Efter endt prøvekørsel vil dine almindelige personoplysninger blive opbevaret i op til 5 år, idet vi anvender oplysningerne som dokumentation for bilens anvendelse overfor myndighederne.

2.1.5 Afprøvning, specialsæder, indretning og opbygning

Når vi skal sælge eller installere et specialsæde, indrette eller opbygge din bil eller bus efter dine konkrete behov, behandler vi dine personoplysninger. Typen af oplysninger som behandles, omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, navnet på din arbejdsgiver, din stilling, biloplysninger (registreringsnummer, -dato, stelnummer), EAN-nummer og om bilen er på EU-plader eller danske plader. Vi behandler også oplysninger om dit helbred, herunder dit handicap, for at foretage den relevante indretning og udformning af bilen eller bussen efter dine behov, samt for at vælge det helt rette sæde til dig og dine behov

Når du deltager i en afprøvning vi dit jobcenter, behandler vi også dine personoplysninger som nævnt ovenfor. Vi sender endvidere en ergoterapeutisk vurdering til dit jobcenter efter endt afprøvning.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter GDPR artikel 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger. Vi behandler dit CPR. nr. når vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11 (2)(1) jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 2523 af 15/12 2021) og bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (BKG nr. 1252 af 20/11/2017). Vi videregiver dit CPR.nr, når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig, eller når det kræves af en offentlig myndighed, jf. DBL § 11(2)(3).

Når vi behandler oplysninger om dit helbred og om dit specifikke handicap, gør vi dette på baggrund af dit udtrykkelige samtykke efter GDPR artikel 9(2)(a). Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig som kunde, men vi kan også indhente oplysninger fra offentlige myndigheder, herunder kommunen og dit jobcenter. I forbindelse med opfyldelse af aftalen om indretning af bilen med dig kan vi have behov for at videregive dit vognnummer, dvs. det nummer bilen har i AV koncernen og/eller ved Rehabiler og Busser A/S til en eksternmekaniker eller tekniker.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 12, stk. 1. I forbindelse med en bevilling via kommunen, så opbevarer vi dine personoplysninger i op til 8 år jf. bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (BKG nr. 1252 af 20/11/20147) § 11(1), da bevillingen fra kommunen gælder i dette tidsrum.

2.1.6 Køb af brugt bil eller bus

Når vi køber en brugt bil eller bus af dig, har vi brug for at behandle dine personoplysninger til at indgå en købsaftale med dig. Vi behandler i den forbindelse oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, brugeroplysninger, nuværende forsikringsselskab, kontonummer, bilens registreringsnummer og stelnummer, samt oplysninger som kan henføres til dig, evt. EAN-nummer, tinglysningsoplysninger og CPR-nr.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig I forbindelse med registrering af bilen ved Motorstyrelsen behandler vi dine oplysninger efter GDPR artikel 6(1)(c), idet vi er underlagt en retlig forpligtelse hertil. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11(2)(1) og jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 2523 af 15/12 2021). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig eller når det kræves af en offentlig myndighed, jf. DBL § 11(2)(3). Oplysningerne men vi kan også indhente dine personoplysninger fra tinglysningsregistret.

For at kunne indgå og opfylde købsaftalen med dig, har vi brug for at videregive dine personoplysninger til en række tredjeparter. Disse omfatter navnlig:

 • Skattemyndigheder via DMR for at registrerer bilen hos Motorstyrelsen.

 • Finansieringsselskab, der varetager en evt. finansieringsaftalen.

 • Forsikringsselskab, der varetager forsikringen af bilen.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter købet er gennemført af hensyn til bogføringslovens § 12, stk. 1.

2.1..7 Værkstedsbesøg og salg af reservedele

Når du første gang henvender dig hos os om at få din bil eller bus på værksted, vil du blive oprettet som kunde i vores systemer for, at vi kan opfylde værkstedsaftalen med dig og kontakte dig ifm. reparationen. Hvis du via vores hjemmeside ønsker at foretage en online servicebooking til vores værksted, beder vi dig om at oprette en brugerprofil for, at vi kan foretage bookinger og kontakte dig angående din booking.

I ovennævnte tilfælde har vi brug for at behandle dine personoplysninger, både når du ønsker at købe reservedele til din bil hos os, og når du opretter en brugerprofil. Typen af oplysninger omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer, EAN-nummer, oplysninger om bilen, som kan henføres til dig og din fødselsdato.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter GDPR artikel 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger. Oplysningerne vil stamme fra dig som kunde.

I forbindelse med opfyldelse af værkstedsaftalen kan vi have behov for at videregive dine personoplysninger til en ekstern mekaniker eller tekniker, så de kan foretage reparation af bilen eller bussen. Såfremt bilen eller bussen er dækket af en garanti eller serviceaftale med en specifik importør, vil vi også have behov for at videregive oplysninger til denne, så de kan administrere garantien. Vi videregiver ikke din personoplysninger ifm. salg af reservedele.

Vi opbevarer dine personoplysninger vedr. værkstedsbesøget og salg af reservedele i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringsloven.

2.1.8 Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udsende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger.

Vi indsamler kun dine oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiedeklaration som du kan finde i vores cookiebanner.

Du har via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger. De oplysninger som vi behandler, er navn og e-mailadresse. Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen. Det retlige grundlag for denne behandling er GDPR art. 6(1)(f).

De oplysninger vi behandler via vores kontaktformular slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

Det er også muligt at logge ind med din Facebook-profil, hvor vi dertil behandler yderligere oplysninger om din facebookprofil. Vi har i denne sammenhæng et fælles dataansvar med Facebook. Vi behandler din personoplysninger til ovenstående formål af hensyn til vores interesse i at kunne give dig den bedste service og for at besvare din henvendelse, jf. GDPR artikel 6(1)(f). Oplysningerne stammer direkte fra dig og videregives ikke til tredjeparter.

2.1.9 Trackingværktøjer

På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil jf. GDPR art. 6(1)(a). Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugin fra Facebook.

For at kunne foretage målrettet markedsføring på Facebook anvender vi trackingværktøjer fra Meta Ireland Ltd., herunder Facebook Business Tools i form af Meta-pixel, API’en for konverteringer. Den vej igennem indsamler vi data om dig.

Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, indsamler værktøjerne oplysninger om din IP-adresse, at du har besøgt vores hjemmeside, tidspunktet for dit besøg, oplysninger om din browser og operativsystem samt oplysninger om andre onlineidentifikatorer, der er blevet indsamlet via cookies. Oplysningerne behandles med det formål at kunne målrette vores markedsføring på Facebook.

Vi er fælles dataansvarlig sammen med Meta Ireland Ltd. for behandling af personoplysninger, der indsamles og transmitteres i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Meta Ireland Ltd. behandler oplysningerne til egne formål f.eks. forbedring og effektivisering af deres reklameplatform.

Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstilling eller ved at rette henvendelse til niels.tange@autohuset-vestergaard.dk.

Du kan læse mere om Meta Ireland Ltd.’s behandling af dine personoplysninger i deres privatlivspolitik her, og om det fælles dataansvar samt den indgåede fælles dataansvarsaftale her.

2.1.10 Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook, Instagram og LinkedIn til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder samt fremme vores markedsføring. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier, vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

 • Facebooks og Instagrams behandling af dine personoplysninger her, og om det fælles dataansvar her.

 • Du kan læse mere om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læse mere om offentlige områder her.

2.1.11 Markedsføring, konkurrencer m.v.

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve, invitation til event, deltager i konkurrencer eller lignede. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Vi kan med dit samtykke efter GDPR art. 6(1)(a) behandle og videregive dine almindelige personoplysninger, såfremt du ønsker at modtage markedsføring fra os og/eller vores importør, hvis bilmærke du har prøvekørt.

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om dit navn, alder, adresse, telefonnummer og e-mail samt evt. oplysninger om dit køretøj (registreringsnummer, mærke og model).

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os eller benytte linket hertil i de nyhedsbreve, du modtager.

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

I nogle tilfælde kan vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. fritidsinteresser, således at vi kan gøre vores markedsføring så relevant som muligt for dig og f.eks. invitere til relevante events. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere, end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger – du giver os – ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet. Læs mere om dine rettigheder i afsnit 5 nedenfor.

3. Meddelelse om lovpligtig eller påkrævet behandling

I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav i henhold til en aftale eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en aftale, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan f.eks. opretholde kundeforholdet, opfylde aftalen samt fakturere dig for vores ydelser m.v.

Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for f.eks. at oprette eller fortsætte kundeforholdet eller opfylde en aftale med dig.

4. Andre modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed og videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt.

Vi videregiver bl.a. dine personoplysninger til relevante bilimportører i forbindelse med levering af vores salgs- og serviceydelser. Dine oplysninger videregives alene til den bilimportør, som din kontakt med os vedrører. Bilimportørerne kan behandle og indsamle oplysninger om dig i medfør af deres egne privatlivspolitikker Vi kan overlade personoplysninger til vores system- og tjenesteleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks. Disse omfatter navnlig:

 • Hosting og servicering af vores hjemmeside

 • Konkurrencer og markedsføringskampagner

 • Kundeservice

 • Kundetilfredshedsundersøgelser

 • Betalingsløsninger

 • NemID løsninger til underskrift af dokumenter

Vi kan overlade personoplysninger til vores system- og tjenesteleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag (enten EU-U.S. Data Privacy Framework eller Standard Contractual Clauses), inden vi overfører personoplysningerne. Overførelsen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning, og der foretages altid en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger.

5. Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

6. Vores kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

 • Rehabiler & Busser A/S

 • CVR.nr: 31 74 79 45

 • Vrøndingvej 3, 8700 Horsens

 • salg@rehabiler.dk

 • (+45) 75 72 06 65

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på salg@rehabiler.dkeller på telefon (+45) 75 72 06 65

7. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 08.09.2023.