Privatlivspolitik

Er der spørgsmål til denne, så tøv ikke med at kontakte os

Privatlivspolitik

Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Rehabiler & Busser A/S (”vi”, ”os”), behandler personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven (DBL).

Rehabiler & Busser A/S behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål, herunder når du indgår en salgs-, service-, finansierings- eller forsikringsaftale med os, foretager en kreditvurdering, benytter vores værksteder, får indrettet eller opbygget en handicapbil eller –bus eller deltager i vores markedsføringstiltag mv. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi vil som led i behandlingen alene videregive dine oplysninger til relevante samarbejdspartnere, bilimportører, finansieringspartnere og forsikringspartnere m.fl. Dette sker for at opfylde en aftale med dig eller efterleve en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller hvis vi har dit samtykke til behandlingen. Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger uden for EU/EØS til ovenstående formål.

Du kan anvende nedenstående indholdsfortegnelse til at blive ført hen til den oplysning, du gerne vil læse mere om:

2. Beskrivelse af behandlinger

2.1.1Køb af handicapbil eller -bus, formidling af finansiering og eller forsikring

2.1.2Udlejning af handicapbil eller -bus

2.1.3Salg/formidling af serviceaftale

2.1.4Prøvekørsler

2.1.5Afprøvning, specialsæder, indretning og opbygning

2.1.7 Køb af brugt bil eller bus

2.1.8 Værkstedsbesøg og salg af reservedele

2.1.9 Markedsføring, konkurrencer mv.

2.1.10 Sociale medier

2.1.11 Hjemmeside

2.1.12 Cookies

3. Meddelelse ved lovpligtig behandling

4. Modtagere af personoplysninger

5. Dine rettigheder

6. Vores kontaktoplysninger

7. Ændringer

Beskrivelse af behandlinger

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Når du køber en handicapbil eller –bus, herunder modtager tilbud på finansiering og/eller forsikring

Når vi indgår en aftale med dig om køb af en handicapbil eller handicapbus, eller vi formidler forsikring og/eller finansiering, har vi og vores samarbejdspartnere brug for at behandle dine personoplysninger.

Vi anvender navnlig dine oplysninger til at indgå en købs-, forsikrings- eller finansieringsaftale med dig, foretage eventuel kreditvurdering, registrere bilen i Motorstyrelsen, ansøge om afgiftsfritagelse, administrere bilens garanti og service samt foretage tilbagekaldelseskampagner mv.

Typen af personoplysninger, som vi og vores samarbejdspartnere har brug for at behandle, vil variere afhængigt af, hvilket mærke du køber. Nedenfor følger eksempler på de oplysninger, vi typisk behandler:

Navn adresse, tlf. nr. og e-mail

Oplysninger om forsikringsselskab

Forsikrings- og kaskotype

Biloplysninger, herunder registreringsnummer, stelnummer, anvendelse, seneste besøg på værksted, antal kørte km og om bilen er på EU-plader eller danske plader

Skadeshistorik

EAN-nummer

Cpr-nr.

Oplysninger om eventuel registreret bruger af bilen

Ved formidling af forsikring og finansiering kan vi have brug for at behandle følgende oplysninger

Legitimationsoplysninger; billede-ID, pas, kørekort, sygesikringsbevis, nationalitet og opholdstilladelse

Boligforhold, herunder antallet af børn og voksne i husstanden

Civilstatus og beskæftigelse

Indkomstoplysninger, rådighedsbeløb og månedlige udgifter

Lønsedler og lønfrekvens

Årsopgørelse

Skatteoplysninger

Pengeinstitut

Betalings- og kreditkortoplysninger

Hvorvidt du er medlem af en a-kasse

Tidligere bilejerskab

Hvor land tid du har haft kørekort

Hvorvidt bilen benyttes af ung fører

Rehabiler & Busser A/S har endvidere behov for at behandle følgende oplysninger, når det er relevant for dine konkrete behov ift. bilens eller bussens indretning og udformning;

Helbredsoplysninger vedr. handicap, diagnose eller lidelse samt oplysninger om udspecificeret kørselsbehov, muskelstyrke og ledbevægelighed.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig. Ifm. registrering af bilen hos Motorstyrelsen. For at søge om afgiftsfritagelse og tilbagekaldelseskampagner behandler vi dine personoplysninger efter GDPR artikel 6(1)(c), idet vi har en retlig forpligtelse hertil. I visse tilfælde indhenter vi dit samtykke, f.eks. for at få adgang til skatteoplysninger. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11(2)(1) jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af 17.12. 2018 og bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (BKG nr. 1252 af 20/11/2017). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig, eller når det kræves af en offentlig myndighed, f.eks. din kommune, jf.DBL§11(2)(3).

Når vi behandler oplysninger om dit helbred og om dit specifikke handicap, gør vi det på baggrund af dit udtrykkelige samtykke efter GDPR artikel 9(2)(a). Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig som kunde, men vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, herunder din kommune eller dit jobcenter.

Med henblik på at opfylde den aftale vi har indgået med dig, kan vi have behov for at videregive relevante personoplysninger til en række tredjeparter. Dine helbredsoplysninger vil alene blive udvekslet med din kommune eller dit jobcenter. Almindelige personoplysninger og i visse tilfælde dit CPR-nr. kan blive videregivet til følgende modtagere:

Virksomheden, der importerer bilmærket, bl.a. i garantitilfælde og servicetilfælde relevante for bilens garanti.

Skattemyndigheder via DMR for at registrerer bilen hos Motorstyrelsen eller for at ansøge om afgiftsfritagelse

Kreditvagten for at holde os orienteret om betalingsevnen

Analysebureauer for at foretage kundetilfredshedsundersøgelser

Dansk Autohjælp i forbindelse med udvidet autohjælp

Evt. finansieringsselskab, der står for at udarbejde finansieringstilbuddet til dig og varetage finansieringsaftalen.

Evt. forsikringsselskab, der står for at udarbejde forsikringstilbuddet til dig og som vil varetage forsikringen af bilen.

Din kommune, hvis du har fået en bevilling fra denne.

Dit jobcenter, hvis du er blevet sendt til afprøvning via denne.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et kundeforhold med dig, og i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1. Hvis du har fået en bevilling via kommune, så opbevares oplysningerne i op til 8 år efter bevillingen er modtaget jf. bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (BKG nr. 1252 af 20/11/20147) § 11, stk. 1. Vær opmærksom på, at de anvendte finansierings- og forsikringspartner kan have anden opbevaringsperiode end vores. Vi henviser til den pågældende tredjepars egen privatlivspolitik om behandling af personoplysninger.

Oplysninger indsamlet til brug for en kreditvurdering opbevares så længe den pågældende finansieringsaftale er gældende. Hvis der pga. kreditvurderingen ikke tilbydes finansiering, slettes de pågældende oplysninger med det samme.

Leje af handicapbil eller –bus

Når vi udlejer vores biler/busser til dig som lejer, behandler vi dine personoplysninger for at indgå en lejeaftale, herunder navn, adresse, tlf. nr., evt. CVR-nr., kørekort nr., telefon, fødselsdato og, pas/identitetskort, samt navnet på fører udover lejer.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå og opfylde en aftale med dig og efter GDPR artikel 6(1)(c), hvis vi har en retligt forpligtelse til at behandle visse oplysninger om dig. Oplysningerne vil stamme fra dig som lejer.

Som led i vores opfyldelse af lejeaftalen kan vi have behov for at videregive dine oplysninger til et forsikringsselskab eller til politiet, hvis vi har mistanke om, at der i forbindelse med udlejningen er begået lovovertrædelser.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et lejeforhold med dig, og i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Salg/formidling af serviceaftale

Når vi skal indgå og opfylde en aftale med dig om service af din bil, har vi og den konkrete bilimportør brug for at behandle dine personoplysninger. Typen af oplysninger omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, brugeroplysninger, kørekort, bilens registreringsnummer og stelnummer, oplysninger om bilen, som kan henføres til dig, og evt. kontonummer og EAN-nummer.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter GDPR artikel 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger.

Oplysningerne stammer fra dig som ejer af bilen.

For at vi kan opfylde serviceaftalen med dig har vi brug for at videregive dine personoplysninger til den bilimportør, der har mærket, og som vil bistå med serviceaftalen.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har en serviceaftale med dig, og i op til 5 år efter sidste transaktion jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Prøvekørsler

Når du ønsker at foretage en prøvekørsel af vores biler eller busser, har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Typen af oplysninger som behandles, omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, pas, kørekort og sygesikringsbevis.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig om prøvekørsel af vores biler og efter GDPR artikel 6(1)(c), idet vi har en retligt forpligtelse til at sikre, at du har et kørekort mv.

Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig, men vi kan også indsamle visse af oplysningerne fra den pågældende bilimportør, såfremt du har booket prøveturen igennem denne.

Vi kan have behov for at videregiven dine personoplysninger til tredjeparter ifm. prøvekørslen. Disse omfatter navnlig:

Vores forsikringsselskab i tilfælde af, at der er sket skade på bilen under prøvekørslen.

Politiet, hvis vi har mistanke om, at der er blevet begået lovovertrædelser under prøvekørslen.

Efter endt prøvekørsel vil dine almindelige personoplysninger blive opbevaret i op til 5 år, idet vi anvender oplysningerne som dokumentation for bilens anvendelse overfor myndighederne.

Afprøvning, specialsæder, indretning og opbygning

Når vi skal sælge eller installere et specialsæde, indrette eller opbygge din bil eller bus efter dine konkrete behov, behandler vi dine personoplysninger. Typen af oplysninger som behandles, omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, navnet på din arbejdsgiver, din stilling, biloplysninger (registreringsnummer, -dato, stelnummer), EAN-nummer og om bilen er på EU-plader eller danske plader. Vi behandler også oplysninger om dit helbred, herunder dit handicap, for at foretage den relevante indretning og udformning af bilen eller bussen efter dine behov, samt for at vælge det helt rette sæde til dig og dine behov

Når du deltager i en afprøvning vi dit jobcenter, behandler vi også dine personoplysninger som nævnt ovenfor. Vi sender endvidere en ergoterapeutisk vurdering til dit jobcenter efter endt afprøvning.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter GDPR artikel 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger. Vi behandler dit CPR. nr. når vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11 (2)(1), jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af 17/12 2018) og bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (BKG nr. 1252 af 20/11/2017). Vi videregiver dit CPR.nr, når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig, eller når det kræves af en offentlig myndighed, jf. DBL § 11(2)(3).

Når vi behandler oplysninger om dit helbred og om dit specifikke handicap, gør vi dette på baggrund af dit udtrykkelige samtykke efter GDPR artikel 9(2)(a). Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig som kunde, men vi kan også indhente oplysninger fra offentlige myndigheder, herunder kommunen og dit jobcenter. I forbindelse med opfyldelse af aftalen om indretning af bilen med dig kan vi have behov for at videregive dit vognnummer, dvs. det nummer bilen har i AV koncernen og/eller ved Rehabiler og Busser A/S til en eksternmekaniker eller tekniker.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1. I forbindelse med en bevilling via kommunen, så opbevarer vi dine personoplysninger i op til 8 år jf. bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (BKG nr. 1252 af 20/11/20147) § 11(1), da bevillingen fra kommunen gælder i dette tidsrum.

Køb af brugt bil eller bus

Når vi køber en brugt bil eller bus af dig, har vi brug for at behandle dine personoplysninger til at indgå en købsaftale med dig. Vi behandler i den forbindelse oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, brugeroplysninger, nuværende forsikringsselskab, kontonummer, bilens registreringsnummer og stelnummer, samt oplysninger som kan henføres til dig, evt. EAN-nummer, tinglysningsoplysninger og CPR-nr.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig I forbindelse med registrering af bilen ved Motorstyrelsen behandler vi dine oplysninger efter GDPR artikel 6(1)(c), idet vi er underlagt en retlig forpligtelse hertil. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11(2)(1) og jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af 17/12 2018). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig eller når det kræves af en offentlig myndighed, jf. DBL § 11(2)(3). Oplysningerne men vi kan også indhente dine personoplysninger fra tinglysningsregistret.

For at kunne indgå og opfylde købsaftalen med dig, har vi brug for at videregive dine personoplysninger til en række tredjeparter. Disse omfatter navnlig:

Skattemyndigheder via DMR for at registrerer bilen hos Motorstyrelsen.

Finansieringsselskab, der varetager en evt. finansieringsaftalen.

Forsikringsselskab, der varetager forsikringen af bilen.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter købet er gennemført af hensyn til bogføringslovens § 10, stk. 1.

Værkstedsbesøg og salg af reservedele

Når du første gang henvender dig hos os om at få din bil eller bus på værksted, vil du blive oprettet som kunde i vores systemer for, at vi kan opfylde værkstedsaftalen med dig og kontakte dig ifm. reparationen. Hvis du via vores hjemmeside ønsker at foretage en online servicebooking til vores værksted, beder vi dig om at oprette en brugerprofil for, at vi kan foretage bookinger og kontakte dig angående din booking.

I ovennævnte tilfælde har vi brug for at behandle dine personoplysninger, både når du ønsker at købe reservedele til din bil hos os, og når du opretter en brugerprofil. Typen af oplysninger omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer, EAN-nummer, oplysninger om bilen, som kan henføres til dig og din fødselsdato.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter GDPR artikel 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger. Oplysningerne vil stamme fra dig som kunde.

I forbindelse med opfyldelse af værkstedsaftalen kan vi have behov for at videregive dine personoplysninger til en ekstern mekaniker eller tekniker, så de kan foretage reparation af bilen eller bussen. Såfremt bilen eller bussen er dækket af en garanti eller serviceaftale med en specifik importør, vil vi også have behov for at videregive oplysninger til denne, så de kan administrere garantien. Vi videregiver ikke din personoplysninger ifm. salg af reservedele.

Vi opbevarer dine personoplysninger vedr. værkstedsbesøget og salg af reservedele i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringsloven.

Markedsføring, konkurrencer mv.

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve, invitation til event, deltager i konkurrencer eller lignede. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Vi kan med dit samtykke efter GDPR art. 6(1)(a) behandle og videregive dine almindelige personoplysninger, såfremt du ønsker at modtage markedsføring fra os og/eller vores importør, hvis bilmærke du har prøvekørt.

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om dit navn, alder, adresse, telefonnummer og e-mail samt evt. oplysninger om dit køretøj (registreringsnummer, mærke og model).

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os eller benytte linket hertil i de nyhedsbreve, du modtager.

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

I nogle tilfælde kan vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. fritidsinteresser, således at vi kan gøre vores markedsføring så relevant som muligt for dig og f.eks. invitere til relevante events. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere, end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger – du giver os – ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet. Læs mere om dine rettigheder i afsnit 5 nedenfor.

Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook, Instagram og LinkedIn til at komme i kontakt vores kunder og potentielle kunder og fremme vores markedsføringstiltag. Såfremt du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn, alder, din stilling og e-mail samt evt. oplysninger om dit køretøj, hvis det fremgår af konteksten.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR artikel 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Er du i kontakt med os via Facebook, skal vi oplyse dig om, at vi har et såkaldt fælles dataansvar med Facebook, idet vi begge anvender dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om fælles dataansvar her. Du kan læse mere om Facebooks og Instagrams behandling af dine personoplysninger her.

Du kan læse om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læse mere om offentlige områder her.

Hjemmeside og cookies

Vi behandler også dine personoplysninger, når du kontakter os via vores hjemmeside ved brug af vores kontaktformularer på vores hjemmeside. Hertil behandler vi navn og e-mailadresse. Du har også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder dig at skrive yderligere personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for din henvendelse.

Det er også muligt at logge ind med din Facebook-profil, hvor vi dertil behandler yderligere oplysninger om din facebookprofil. Vi har i denne sammenhæng et fælles dataansvar med Facebook. Vi behandler din personoplysninger til ovenstående formål af hensyn til vores interesse i at kunne give dig den bedste service og for at besvare din henvendelse, jf. GDPR artikel 6(1)(f). Oplysningerne stammer direkte fra dig og videregives ikke til tredjeparter.

De oplysninger vi behandler om dig i vores kontaktformular slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker og markedsføring. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstillinger. Læs mere om dette i vores cookiepolitik her.

Meddelelse om lovpligtig eller påkrævet behandling

I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav i henhold til en aftale eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en aftale, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan f.eks. opretholde kundeforholdet, opfylde aftalen samt fakturere dig for vores ydelser m.v.

Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for f.eks. at oprette eller fortsætte kundeforholdet eller opfylde en aftale med dig.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed og videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt.

Vi videregiver bl.a. dine personoplysninger til relevante bilimportører i forbindelse med levering af vores salgs- og serviceydelser. Dine oplysninger videregives alene til den bilimportør, som din kontakt med os vedrører. Bilimportørerne kan behandle og indsamle oplysninger om dig i medfør af deres egne privatlivspolitikker Vi kan overlade personoplysninger til vores system- og tjenesteleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks. Disse omfatter navnlig:

Hosting og servicering af vores hjemmeside

Konkurrencer og markedsføringskampagner

Kundeservice

Kundetilfredshedsundersøgelser

Betalingsløsninger

NemID løsninger til underskrift af dokumenter

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande eller organisationer uden for EU/EØS. Hvis vi har behov for at overføre oplysninger uden for EU/EØS, f.eks. for at opfylde en aftale med dig sikre vi dette med et lovligt behandlingsgrundlag.

Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

Vores kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Rehabiler & Busser A/S

CVR.nr: 31 74 79 45

Vrøndingvej 3, 8700 Horsens

salg@rehabiler.dk

(+45) 75 72 06 65

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [e-mailmailadresse] eller på telefon [tlf.nr.]

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 24.02.2022