Gratis lovpligtigt lift eftersyn

Book tid på: Tlf. 21 27 05 06 – (tast 1 for værksted)

Læs om loven vedrørende tekniske løfte anordninger på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Hvordan foregår eftersynet?

 • Eftersynet udføres efter tjekliste, hvilket betyder at samtlige bevægelige og
  elektriske dele afprøves og belastes efter regelsættet fra Arbejdstilsynet og
  fabrikantens bestemmelser vedrørende elevatoren, liften og løfteren. Dette
  eftersyn er gratis.
 • Akkumulatorskift og små reparationer kan udføres i forbindelse med
  Dette foregår efter regning.
 • Større fejl, mangler og reparationer udføres i samråd med ejeren / kommunen.
 • Eftersynet afsluttes med opmærkning af det eftersete, med tydelig markering
  af dato og montør/firmanavn.
 • Der udarbejdes en servicerapport, som tilsendes ejeren. Herpå markeres
  hvilket arbejdet, der er udført, samt tilstanden på liften i kategorierne “god”,
  “slidt” og “dårlig”.
 • Alle eftersyn bliver registreret i vores database, som efterfølgende holder
  styr på eftersynsdatoer samt eventuelle reparationer.