Lovgivning

Vi har valgt at henvise direkte til ansøgningsblanketen ang. ansøgning af handicapbil efter serviceloven § 114. Desuden vil man også finde andre nyttige oplysninger samt vejledninger i forbindelse med ansøgning af handicapbil. Det er også muligt, at finde information om andre service ydelser på denne side, bl.a. kan personer der anvender handicapbil komme billigere over Storebælt.

Ønsker du hjælp til hele processen, så kontakt vores ergoterapeut, og hun vil hjælpe dig!

  Ring mig op!

  Ansøgnings blanket
  Ansøgnings blanketten kan udfyldes elektronisk udskrives og sendes til din kommune.

  Åben link

  Bekendtgørelse – § 114 i serviceloven
  Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. Kan du læse ved at klikke på grafikken til venstre, linket åbner i et nyt vindue.

  Åben link

  BroBizz Handicap
  Storebælt tilbyder en særlig rabat for handicap-køretøjer, så handicappede bilister kan køre billigere over broen . Rabatten ydes kun via en BroBizz handicap aftale.

  Åben link

  Parkeringskort
  Alle kender symbolet med kørestolen. Når det står malet på en parkeringsplads, betyder tegnet “invalideskilt påbudt”. Du må altså kun parkere her, hvis du har det blå invalideskilt – eller det nye parkeringskort – liggende synligt i forruden. Pladsen er reserveret handicappede bilister.

  Åben link

  Lovpligtig lifteftersyn
  Vi udfører lovpligtig lifteftersyn på alle typer kørestolslifte til biler, busser og minibusser.Lovpligtig lifteftersynVi udfører lovpligtig lifteftersyn på alle typer kørestolslifte til biler, busser og minibusser.
  I h.t. arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 §14 skal en personløfter/lift serviceres og efterses af en sagkyndig mindst 1 gang om året.

  Åben link

  Link til loven vedrørende tekniske løfte anordninger på Arbejdstilsynets hjemmeside.

  Åben link