Gratis lovpligtigt lifteftersyn

Gratis lifteftersyn, hvordan foregår det?

Eftersynet udføres efter tjekliste, hvilket betyder at samtlige bevægelige og elektriske dele afprøves og belastes efter regelsættet fra Arbejdstilsynet og fabrikantens bestemmelser vedrørende elevatoren, liften og løfteren. Dette eftersyn er gratis.

Akkumulatorskift og små reparationer kan udføres i forbindelse med. Dette foregår efter regning.

Større fejl, mangler og reparationer udføres i samråd med ejeren / kommunen.

Eftersynet afsluttes med opmærkning af det eftersete, med tydelig markering af dato og montør/firmanavn.

Der udarbejdes en servicerapport, som tilsendes ejeren. Herpå markeres hvilket arbejdet, der er udført, samt tilstanden på liften i kategorierne “god”, “slidt” og “dårlig”.

Alle gratis lifteftersyn bliver registreret i vores database, som efterfølgende holder styr på eftersynsdatoer samt eventuelle reparationer.